O společnosti

Historie

Vznik společnosti je úzce spojen s osobností jejího zakladatele. Pan Pavel Bělohradský vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity, a v souvislosti s nabytými znalostmi v zahraničně-obchodní činnosti a společenskými změnami zahájil podnikání pod svým jménem v květnu 1990. Se vznikem nového obchodního zákona a čerstvou zkušeností s pobytem v Severní Americe navazuje na předešlou činnost a v listopadu 1992 zakládá společnost JEAN PAUL WHITECASTLE. Firma vyvíjí své aktivity ve dvou směrech - v oblasti obchodu a v oblasti služeb.

Současnost

Společnost JEAN PAUL WHITECASTLE se věnuje svému poslání v oblasti zprostředkování obchodů, zejména v segmentech stavebnictví, energetiky, strojírenství či průmyslových a investičních celků na tuzemském i zahraničním trhu. Svým klientům současně zabezpečuje obchodní, ekonomické, právní, analytické a bezpečnostní poradenství. Pro zabezpečení obchodních zájmů svých klientů vychází z téměř třiceti let zkušeností a znalostí zakladatele společnosti, jakož i jedinečného a třemi dekádami prověřeného know-how, jehož dominantou zůstává jak individuální přístup ke každému klientovi, tak i dlouhodobé unikátní osobní vztahy. Aktuální klientelu společnosti tvoří tuzemské i zahraniční subjekty ze sektoru finančnictví, energetiky, strojírenství, stavebnictví a průmyslu.

Společnost JEAN PAUL WHITECASTLE je základním elementem skupiny firem – SKUPINY JPW - jejíž aktivity zahrnují barevné spektrum činností od vývoje, projektování a výroby produktů k ochraně stavebních částí kritické infrastruktury, přes rozvoj patentové činnosti, obchod či vzdělávání, design a architekturu, až po oblast výstavby, dodávky a servisu systémů pro speciální hloubkové bazény. Skupina JPW se věnuje i dalším aktivitám souvisejícím s obchodní činností a prosazováním obchodních zájmů v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky. Spolupracuje se státní správou, a se svými akademickými partnery je aktivní na poli vynálezů, vědy i inovací.
Společnost JEAN PAUL WHITECASTLE je 50% vlastníkem společností:
INSTITUT OCHRANNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ s.r.o.více...

Naše divize

 • Obchodní činnost

  Ve společnosti JPW se zaměřujeme na poskytování poradenství při obchodní činnosti...

  Čtěte dále >

 • Obchodní vztahy

  Disponujeme mnoholetými zkušenostmi a vlastním know-how jak v oblasti tvorby a implementace...

  Čtěte dále >

 • Architektura & design

  Po kvalitativním prohloubení spolupráce s architekty a zajištění prvotřídních subdodavatelů...

  Čtěte dále >

Novinky


13
FEB
 
Letošní ročník konference ENERGETIKA MOST 2017 se bude konat 22. června výjimečně v konferenčních prostorách ústavu ÚJV v Řeži. Hlavním tématem je "Vývoj a uplatnění nových technologií v energetice v rámci výstavby a rekonstrukce energetických zdrojů". Součástí akce bude i možnost exkurze v prostorách ústavu. 
14
OCT
 
JPW navázala spolupráci se společností IGS Europe s.r.o. a stala se jejím zástupcem na českém a slovenském trhu. 
16
ČER
 
Hlavním tématem letošního ročníku konference ENERGETIKA MOST 2016 byla jaderná energetika. Mezi hlavními řečníky patřili Ing. Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení strategie MPO, RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO, Ing. Rut Bízková, bývalá ministryně životního prostředí a bývalá předsedkyně TAČR, Ing. Lubor Žežula, projektový manažer ÚJV Řež a Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D., vedoucí Katedry institucionální ekonomiky VŠE Praha. Bližší informace naleznete na www.energetikanost.cz
22
MAR
 
Byly spuštěné nové specializované webové stránky naší Divize architektury a designu na adrese www.studioarchitektu.cz
21
MAR
 
Byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi JPW a společností Metrostav Development na poskytování služeb architekta pro majitele bytů developerského projektu Byty Na Vackově. Bližší informace o projektu naleznete na stránkách naší Divize architektury a designu www.studioarchitektu.cz a na stránkách  http://byty.navackove.cz/
27
LED
 
Představiteli Aquapalace Praha, panu řediteli Zdeňkovi Bartůškovi,  byla předána Mgr. Pavlem Bělohradským, JPW, architektonická studie 3D animace a vizuálů návrhu budovy nového hloubkového bazénu pro potápěče. Objekt je umístěn na pozemcích vedle areálu Aquapalace, a podle návrhu Ing. Arch. Karolíny Fořtlové, ředitelky Divize III. JPW, by byl celkovou hloubkou 52m nejhlubším na světě. Na projektu pracoval široký tým spolupracovníků pod vedením a koordinací JPW, nejvíce se dodavatelsky podílela partnerská firma Atelier 38, zastoupená Ing. Arch. Tomášem Bindrem a Vladimírem Milatou, odborným konzultantem byl Mgr. Martin Zajac, špičkový freediver, trenér české reprezentace nádechového potápění, a majitel firmy APNEAMAN.   
13
LIS
Na stránkách Divize obchodu, Divize vztahů a Divize architektury a designu naleznete aktuální prezentační materiály jednotlivých divizí.
03
ČER
 
 Závěrečná zpráva z pátého ročníku odborné konference ENERGETIKA MOST 2015 je ke stažení na www.energetikamost.cz. 
18
MAY
 
Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a Mgr. Pavel Bělohradský, JPW, se dohodli na spolupráci při konferenci ENERGETIKA MOST 2015. Zástupce BIOM přednese na konferenci příspěvek na téma Centrální zdroj tepla versus jeho substituty s ohledem na cenu.
28
APR
 
Společnost  JEAN PAUL WHITECASTLE pomáhá jezdeckému sportu. JPW se stala hrdým partnerem české části seriálu závodů Světového poháru koňských spřežení nejvyšší úrovně - Concours d'Attelage Internationale – CAI 3*, a pomůže k uskutečnění kvalifikace mladých koní na mistrovství světa. Klání se koná ve dnech 13. - 17. května 2015 ve Vigvam resortu v Němčicích u Kolína, a klienti JPW budou na akci VIP hosty. Jsme potěšeni, že naše podpora jezdeckému sportu umožní uspořádání závodů, které se jedou jako součást série pod křídly Mezinárodní jezdecké federace - Fédération Equestre Internationale. 
31
MAR
 
 Udělena záštita konferenci ENERGETIKA MOST 2015 Ing. Janem Mládkem, CSc., ministrem průmyslu a obchodu ČR.
04
MAR
 
 Letošní jubilejní desátý ročník golfového turnaje EADGAR GOLF CUP 2015 se uskuteční netradičně již před prázdninami 4. června 2015 na golfovém hřišti I. Golf Clubu Most. Bližší informace jsou na www.eadgargolfcup.cz.  
04
MAR
Termín letošního pátého ročníku odborné konference ENERGETIKA MOST 2015 je stanoven na 3. června 2015. Hlavním tématem bude dopad směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2010/75/EU po její účinnosti od 1. ledna 2016. Dále se budeme zabývat centrálním zdrojem tepla a jeho substituty a energetickým využitím komunálního odpadu. Bližší informace naleznete na www.energetikamost.cz  
21
SEP
Na golfovém hřišti v Mostě se uskutečnil již tradiční devátý ročník golfového seriálu EADGAR GOLF CUP. JPW zajistila organizaci akce. Bližší informace naleznete na www.eadgargolfcup.cz
29
AUG
Podepsáno Memorandum o porozumění mezi společností Deloitte Czech Republic a JPW. Jeho předmětem je dohoda o zahájení spolupráce při vyhledávání významných zakázek a strategických obchodních partnerů na trhu. Forma spolupráce mezi firmami bude upravena obchodní smlouvou.
11
JUL
Na odborné konferenci ENERGETIKA MOST 2014 přijal účast JUDr. Richard Hlavatý, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu a současně i předseda Výkonného výboru Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR. S přednáškou vystoupí v bloku Energetická bezpečnost České republiky na pozadí Ukrajinské krize.
30
MAY

Uzavřena dohoda mezi zástupci SIGMA GROUP a JPW o organizačně technickém poradenství. Služby organizačně hospodářské povahy a technickou činnost bude JPW realizovat na vybraných zakázkách společnosti SIGMA GROUP v tuzemsku i zahraničí. Dohodu uzavřeli nejvyšší představitelé obou firem, Ing. Milan Šimonovský za SG a Mgr. Pavel Bělohradský za JPW.
26
MAY
 
Termín odborné konference ENERGETIKA MOST 2014 byl přesunutý z původního 12. června 2014 na 24. září 2014. Hlavním důvodem této změny je skutečnost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud nepředložilo Vládě České republiky aktualizovanou verzi Státní energetické koncepce, která měla být jedním z nosných témat konference. V současné době se pracuje na jejím dokončení v rámci připomínkového řízení. Bližší informace k akci naleznete na www.energetikamost.cz 
09
SEP
Uzavřena Rámcová smlouva o zprostředkování mezi JPW a společností SIGMA GROUP. Předmětem spolupráce bude vyhledávání nových obchodních případů v zahraničí, jejichž potenciál JPW nachází zejména v oblasti Východní a Jihovýchodní Evropy, Střední Asie, či na území Společenství nezávislých států.
13
JUN

Letos se uskutečnil již 3. ročník odborné konference ENERGETIKA MOST 2013. Klíčovými tématy byla energetická politika státu, příprava novely horního zákona, problematika tzv. ekologických limitů těžby uhlí, a srovnání malých a velkých zdrojů transformující energie. Bližší informace o přednášejících, průběhu a závěrech konference naleznete na www.energetikamost.cz
24
APR

Uzavřena zastupitelská smlouva mezi JPW a ITES v oblasti energetiky. JPW bude pro partnerskou společnost zajišťovat uzavírání obchodů zejména v segmentu teplofikace a plynofikace, poradenskou činnost směřující k úsporám ve spotřebě energie, a ekonomické poradenství.
28
MAR
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) se setkali Pavel Šolc, náměstek ministra pro energetiku, Pavel Minařík, poradce ministra pro Jihovýchodní Asii, a Pavel Bělohradský, ředitel společnosti JPW. Předmětem jednání bylo informování pana náměstka o aktuálních skutečnostech v souvislosti s dubnovou návštěvou zástupců vietnamské státní těžební společnosti Vinacomin v České republice, o záměrech a cílech připravovaného ČESKÉHO DOBÝVACÍHO A ENERGETICKÉHO KONSORCIA ve Vietnamu, a o možnostech podpory uvedených aktivit ze strany MPO.
13
FEB
Konferenci ENERGETIKA MOST, která se bude konat 13. června v hotelu Širák v Mostě, byla udělena záštita MUDr. Martinem Kubou, ministrem průmyslu a obchodu ČR. Konferenci organizačně zabezpečuje JPW, více www.energetikamost.cz
02
FEB

Uzavřena smlouva o poskytování poradenství mezi JPW a IMU a.s., dceřinou společností Metrostav Development a.s., v rámci přípravy a realizace developerských projektů Palmovka Park III. a Palmovka Park IV.

08
JAN

Zahájeny přípravné práce na konferenci Energetika Most, zaslána žádost o záštitu ministru průmyslu Martinu Kubovi. Více na www.energetikamost.cz

04
JAN

Uzavřena smlouva o obchodním zastoupení společnosti JPW ve Vietnamské socialistické republice. Zastupitelská kancelář v Hanoji bude vyhledávat obchodní příležitosti pro české firmy v oblasti energetických projektů a infrastrukturních staveb.

26
DEC

Uzavřena koprodukční smlouva JPW s producentem Viktorem Schwarczem a režisérkou Irenou Pavláskovou na film Fotograf, který bude inspirován životem Jana Saudka.

18
DEC

Společnost JPW zvítězila ve veřejném výběrovém řízení Městské části Praha 4 na revitalizaci vnitrobloku Matěchova.

05
NOV

Uzavřena smlouva o obchodním poradenství mezi společnostmi JPW a ALSTOM FRANCE. Naše firma se stala v České republice historicky první společností, se kterou ALSTOM takovou smlouvu uzavřel.

22
OCT

Rozhodnutím Valné hromady společnosti JPW byla založena Divize Architektury a designu, v jejímž čele bude stát Ing. Arch. Karolína Fořtlová, absolventka fakulty architektury na ČVUT.

   
23
SEP

Na golfovém hřišti v Mostě se uskutečnil již tradiční sedmý ročník golfového seriálu EADGAR GOLF CUP. JPW zajistila organizaci akce.

14
JUN

Odborná konference ENERGETIKA MOST, konaná pod záštitou ministra průmyslu Martina Kuby, se konala ve dnech 13. a 14. 6. v prostorách hotelu Širák. JPW zajistila organizaci akce.

14
MAY

Uzavřena smlouva o obchodním poradenství mezi společnostmi JPW a švýcarskou dceřinou společností americké zdravotnické firmy COVIDIEN.